KNOOPPUNTEN

KNOOPPUNTENMILIEUS

De combinatie van de netwerkhiërarchie en de ruimtelijke context leidt tot de identificatie van verschillende knooppuntenmilieus. Deze typologie van knooppunten vormt de basis voor een coherent knooppuntenbeleid, zoals het vastleggen van inrichtingsprincipes en ontwikkelingsmogelijkheden, maar ook de prioritering en de budgettering.

De identificatie van de knooppuntenmilieus van Regionet vormde de basis voor de Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten (i.o.v. departement MOW). Een multimodaal knooppunt kan uitgebouwd worden tot een volwaardig mobipunt, door te beantwoorden aan een set prestatie-eisen op het vlak van het mobiliteitsaanbod, de diensten, de oriëntatie, de ruimtelijke integratie en de ontwikkeling. Deze prestatie-eisen hangen af van het type mobipunt (interregionaal, regionaal, lokaal, buurt) en zijn ruimtelijke context (stad, dorp, attractor, buitengebied).

RUIMTELIJKE INTEGRATIE KNOOPPUNTEN

Een goede ruimtelijke integratie van de knooppunten optimaliseert zowel het vervoerpotentieel als de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Op de schaal van de woonkern bepaalt de inplantingskeuze de multimodale bereikbaarheid, het ontwikkelingspotentieel en het kernversterkend vermogen. Op de schaal van de knooppuntomgeving worden de ruimtelijke structuur en de verdichtingsmogelijkheden rondom de knoop bepaald. Op de schaal van de knoop leidt een goede infrastructurele en landschappelijke inpassing tot een gebruiksvriendelijke knoop met een hoge belevingswaarde.

De inzetbare strategieën voor de ruimtelijke integratie en optimalisatie van de knooppunten zijn afhankelijk van het knooppuntmilieu. Voor elk knooppunttype wordt de meest geschikte ruimtelijke integratie uitgewerkt.